Okuduğunuz haber
GÖREVİYLE İLGİLİ OLMAYAN SEMİNERE KATILAN PERSONELİN GİDERLERİ KARŞILANIR MI?
Anasayfa   /    Personel    /    Göreviyle ilgili olmayan seminere katılan personelin giderleri karşılanır mı?

Göreviyle ilgili olmayan seminere katılan personelin giderleri karşılanır mı?

Mali Mevzuat

PERSONEL      13 Ekim 2019 - 18:33     99     0

Göreviyle ilgili olmayan seminere katılan personelin giderleri karşılanır mı?

Bilindiği üzere kamu kurumları personelin mesleki kapasitesinin artırılması bakımından hizmet içi eğitim programları düzenlemektedir. Bu eğitimlere ilişkin harcamalar kurum bütçesi ile ilişkilendirilerek giderleştirilmektedir.

Mevzuatta hangi eğitim giderlerinin kurum bütçesinden karşılanacağına ilişkin özel bir düzenleme olmamakla birlikte, idarenin işlemlerinin kamu yararı gözetirerek yapılması gerektiği kati olduğundan, eğitim giderlerinin karşılanabilmesi için bu eğitimden kamunun yararının bulunması, yani netice itibariyle bu eğitimin personelin yapmş olduğu işle doğrudan ilişkili bulunması, yani kamu kurumuna katma değer sunması gerekmektedir.

Aşağıda yer verilen Sayıştay Kararı, kurumuna ait göreviyle ilgisi olmayan seminere katılan personelin seminer ücreti, harcırahı ve taksi ücretin ödenmeyeceğini belirtmektedir.

 

Sayıştay 5. Dairesi 6.11.2014 tarih ve 83 nolu Kararı.......... Belediyesi .......... biriminde görevli sözleşmeli personel ..........’ın kuruma ait bir görev olmayan, kişiye özel “Uluslararası Eğitmen” unvanı kazanması için “.............” eğitimi alması için seminere gönderilmesi, seminer ücreti ve harcırahının belediye bütçesinden ödenmesi, seminer süresinin 15 Nisan-19 Nisan 2013 tarihleri arasında olmasına rağmen 12 gün üzerinden harcırah ödenmesi, ayrıca seminer için gittiği ........’dan 19 adet taksi ücretinin beyan edilerek ödenmesiyle ilgili olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 14. maddesinde “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal(cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle ) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur ;

1- Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere ;

……………………..” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen Kanun hükmüne göre başka bir yerde görevlendirmenin temel şartı kuruma ilişkin bir vazifenin ifasıdır. İlgilinin “...............” alması kişisel gelişime yönelik olup belediyeye ait bir görev olmadığından böyle bir görevlendirmenin yapılması ve giderlerinde belediye bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.

Sorumlular savunmada, kamu zararının tamamının tahsil edildiğini bildirmişlerdir.

Bu itibarla; .......... Belediyesi ............. biriminde görevli sözleşmeli personel .......... ’ın kuruma ait bir görev olmayan, kişiye özel "Uluslararası Eğitmen”unvanı kazanması için “...........” eğitimi alması için seminere gönderilmesi sonucu oluşan .......... TL kamu zararının ....... tarih ve ....... no.lu muhasebe işlem fişi ile ahiz .......... ’ dan tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığına oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLEYİN

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.