Okuduğunuz haber
VERGİ ZİYAI NEDİR?
Anasayfa   /    Nedir?    /    Vergi Ziyaı Nedir?

Vergi Ziyaı Nedir?

Vergi Ziyaı Nedir?

NEDİR?      07 Aralik 2018 - 00:15     1178     0

Vergi Ziyaı Nedir?

Vergi Ziyaı mükellefin veya sorumlunun, vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi sebebiyle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.

Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.

Vergi Ziyaı Cezası

Vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi halleriyle vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi Usul Kanunu 359 uncu maddede yazılı fiiller;

-Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak,

-Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek,

-Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizlemek veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak

-Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak,

-Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak veya bilerek kullanmak,

 

Vergi ziyaı ve usulsüzlük suçu bir arada işlenmişse, miktar itibariyle ağır olan ceza uygulanır. Tek bir fiil ile ziyaa uğratılan vergi sayısının birden fazla olması halinde, her vergi bakımından ayrı ayrı vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

 

YORUM EKLEYİN

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.