KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri doğrultusunda, Hüma Medya Yayıncılık Ticaret LTD. ŞTİ. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, anılan Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapılmaktadır.

Muhataplarımızın ve web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin Devletimizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak; KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacı KVKK’daki ilkeler doğrultusunda; kullanıcıların sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmesi, daha iyi yararlanılabilmesi, ürünlerin / hizmetlerin kalitesinin artırılmasıdır.

KVKK’ ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel veriler, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik politikamız çerçevesinde; çözüm ortaklarımıza (hizmetin yürütülmesi bakımından uygulama ya da tanıtıma yönelik anlaşma sağlanmış ve bağıtlanmış) tüzel kişilere aktarılabilecektir. Çözüm ortaklarımız internet sitemizde açık olarak paylaşılacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Hüma Medya Yayıncılık Ticaret LTD. ŞTİ. olarak gizliliğimize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle sizleri, hangi verileri topladığımız ve veri toplamanın amaçları ile ilgili olarak aydınlatmak amacıyla bu Gizlilik Politikasını hazırladık.

Bu Gizlilik Politikası yalnızca internet sistemlerimiz için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, internet sitemizi / uygulamamızı kullanmaya devam etmemelisiniz.

İnternet sistemlerimize abone olurken bize doğrudan ad, soyad, kurum adı, kullanıcı adı ve eposta adresiniz gibi veriler sağlarsınız.

Mail bültenimize abone olmayı tercih ederseniz, bize doğrudan ad, soyad ve eposta adresiniz gibi veriler sağlarsınız.

Bize doğrudan sağladığınız verileri, size haber bültenleri göndermek, kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, internet sistemlerimizdeki özelliklerden faydalanabilmeniz, fatura düzenlenmesi ve satış sonrası hizmetleri sunmak için kullanıyoruz.

Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesidir.

IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ile mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı ve  KVKK Metnimizde yer verilen durumlar dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.