2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle, maliğin yapı kullanma izni (iskan) müracatı durumunda, ilgili idareler ayrıca bir başvuru aramaksızın yani re’sen yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını tespit edecek.

İncelemenin re’sen yapılacağına ilişkin ifade Yönetmeliğin eski halinde bulunmuyordu.

 


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.