Soru - Cevap - Platform  2

Belediyeler, 5393 sayılı Kanun’un 70’inci maddesi kapsamında, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilmektedirler.

Kanun’da belirtilen “mevzuatta belirtilen usullere göre” ifadesi ile kasdedilen …