Yüklenicinin hakediş almasa dahi işçi ücretlerini zamanında ödemek zorunda olduğu, zamanında ödenmemesi nedeniyle 3 (üç) defa cezalı duruma düşülmesi halinde 4735 sayılı Kanun’un 20'nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğinin hüküm altına alındığı, idarenin hizmet aldığı yükleniciye ilişkin olarak öncelikle kendi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği, idarenin yükleniciye ödemesi gereken hakedişleri zamanında ödememesinin yasal bir zemininin bulunmadığı, hakedişteki gecikmenin yükleniciden kaynaklanmadığı durumlarda dahi hizmet aldığı yükleniciyi cezai durumla karşı karşıya bırakacak ve sözleşmenin feshedilmesine imkan verecek düzenlemelere ihale dokümanında yer verilmesinin hukuka uygun olmadığı iddiası (KİK)

Yüklenicinin hakediş almasa dahi işçi ücretlerini zamanında ödemek zorunda olduğu, zamanında ödenmemesi nedeniyle 3 (üç) defa cezalı duruma düşülmesi halinde 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğinin hüküm altına alındığı, idarenin hizmet aldığı yükleniciye ilişkin olarak öncelikle kendi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği, idarenin yükleniciye ödemesi gereken hakedişleri zamanında ödememesinin yasal bir zemininin bulunmadığı, hakedişteki gecikmenin yükleniciden kaynaklanmadığı durumlarda dahi hizmet aldığı yükleniciyi cezai durumla karşı karşıya bırakacak ve sözleşmenin feshedilmesine imkan verecek düzenlemelere ihale dokümanında yer verilmesinin hukuka uygun olmadığı iddiası (KİK)

İlgili Sayfa