BELEDİYE BORÇLANMA LİMİTİ VE YETKİSİ HESAPLAMA ARACI

Borçlanma hesaplama aracıyla, Konu Hakkındaki Genelgeler ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin (d) ve (e) bendi hükümlerinde yer alan belediyeler için borçlanma limitleri, ilgili belediye özelinde hesaplanmaktadır.

Faiz dahil borç stoku kavramı, tüm yabancı kaynakları kapsamayıp, borç stoku kavramının mevzuatta yer aldığından geniş ya da dar yorumlanması, borçlanma limitinin hatalı hesaplanmasına neden olmaktadır. Ayrıca borçlanma limitleri hesaplanırken bazı parametrelerin geçmiş yıl mali tablolarından, bazılarının ise cari yıl mali tablolarından alınması gerekmektedir. Geliştirdiğimiz borçlanma limiti hesaplama aracı, belediyelerin borçlanabileceği sınırları; genelge, bütçe ve muhasebe yönetmeliği ile denetim raporları standartları çerçevesinde hesaplamaktadır.

t