ABONELİK TÜRLERİ

Sisteme erişim sağlayan iki farklı abonelik türü bulunmaktadır.

Birinci abonelik türü (Kullanıcı Aboneliği) ile temin edilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapılmaktadır.

İkinci abonelik türünde (Network Aboneliği) ise belediyeler tarafından iletilen IP/IP’ler üzerinden, idarelerin tercihine göre tüm belediye personeli, belirli belediye birimleri ya da belirli kullanıcılar sisteme otomatik tanımlanmaktadır.


ABONELİK ALIMINA İLİŞKİN SATIN ALMA , BÜTÇE VE MUHASEBE USULÜ

A) Alım Usulü: Sistem bedelinin sabit tarifeye bağlı olması ve her türlü hakkının tek bir firmaya ait olması çerçevesinde kamu kurumları abonelik hizmetini, 4734 sayılı Kanunun 22 (a) veya 22/b bentlerine göre veyahut da genel hükümlere göre 22/d bendi kapsamında satın alabilmektedirler.

B) Bütçe Tertibi: Abonelik bedeli, Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber kapsamında “03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri” tertibinden ödenebilmektedir.

“03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri: Haber alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, kütüphane, dergi vb. kaynak ve dokümanlara elektronik ortamda abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler ile internet servis sağlayıcılara abonelik ve internet erişimi karşılığı ödenen ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir.”

C) Belgelendirme: Otomasyon abonelik hizmeti, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinin (d) bendinde yer alan “Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderleri” hükmü kapsamında yer aldığından, harcama sürecinin belgelendirilmesinde doğrudan temine ilişkin doküman yanında, harcama talimatı ve fatura yeterli olmakladır. 


ABONELİK BAŞLATMA SÜRECİ

Harcama yetkilisi ya da gerçekleştirme görevlisi tarafından talep edilecek standart teklif formumuz taratılarak idareye mail ortamında iletilmektedir. Alımın gerçekleştirileceğinin yine mail ortamında beyan edilmesiyle aynı gün abonelik başlatılmaktadır. Fatura idareye posta yoluyla gönderilmektedir.


NOT: Taşınmaz Yönetim Otomasyonunun satışı abonelik harici yapılmaktadır.


Abonelik hakkında bilgi almak ve diğer sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tel: 0312 231 06 34

WhatsApp: 0543 106 59 48

E-posta: info@malimevzuat.com

Adres: Fidanlık Mah. Mithatpaşa Cad. No:39/14 Çankaya – Ankara


İletişim Formu: