Belediye vergi alacaklarının zamanaşımına uğramasını önlemek amacıyla, zamanaşımı süresi yaklaşan vergi alacakları için, belediye çalışanları tarafından cüzi rakamların yatırılması (örneğin 10 kuruş) mümkün müdür? Zamanaşımı süresi kesilir mi?


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.