Belediyeler bünyesinde kurulan bütçe içi işletmelerin kendi idarelerinin ya da diğer kamu idarelerinin açmış olduğu ihalelere katılıp katılamayacağı (Soru Cevap)


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.