2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere belediyeler aldıkları mal ve hizmetler ile yaptırdıkları yapım işleri karşılığında ödeme yaparken fatura bedeline KDV’de eklenmektedir. Ödenmekte olan bu KDV, muhasebe tekniği açısından İndirilecek Katma değer vergisi olarak isimlendirilmekte ve 191-İndirilecek KDV Hesabında izlenmektedir.

Ödenmekte olan KDV’nin bu hesapta izlenmesinin amacı, vergi dairelerine ödenecek olan KDV gündeme geldiğinde mahsuplaşma yapılması, yani ödenecek olan KDV tutarından daha önce ödenmiş olan – yani indirilecek KDV’nin düşülmesidir.

Belediyelerin sıklıkla yaptıkları hatalardan birisi indirim konusu yapılamayacak KDV’lerin de muhasebeye indirilecek KDV olarak yansıtılmasıdır. Bu durum, mahsuplaşma sonucu vergi dairelerine yatırılacak KDV’nin eksik hesaplanmasına yol açmakta ve belediyelerin 191-İndirilecek KDV hesaplarının mali tablolarda olması gerekenden fazla görünmesine neden olmakta, netice itibari ile Sayıştay tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır. Ayrıca bu durumun vergi cezası doğurabileceği hususu da göz ardı edilmemelidir.

Belediyelerin İndirim Konusu Yapamayacağı KDV tutarları

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 153 üncü maddesi çerçevesinde; belediyeler ücret karşılığı satmak üzere ürettikleri mal veya hizmetlerin üretim girdisi olarak satın aldıkları mal veya hizmetler için ödemiş oldukları katma değer vergisini indirim konusu yapabileceklerdir. Buna göre bir belediye örneğin kullanmak için aldığı masaya ilişkin KDV’yi indirim konusu yapamayacak; KDV’yi taşınmazın maliyetine ekleyerek mali tablolarda izleyecektir. Aynı belediye örneğin bütçe içi işletmesi aracılığı ile park yerinde haşlayarak satmak üzere mısır almışsa bu işleme ilişkin KDV’yi indirim konusu yapabilecektir.

Malimevzuat.com