Belediyelerin birbirine (büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine ya da ilçe belediyelerinin birbirlerine), sosyal tesislerini (kafeterya, restoran vb.) işletme amacıyla tahsis edip edemeyeceği


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.