2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Danıştay 13. dairesi, 2020/2622 esas ve 2020/2616 karar nolu Kararında, belediyelerin almış oldukları telekomünikasyon hizmetlerinin 4734 sayılı Kanun kapsamında hizmet alımı ihalesi ile yapılması gerektiğine hükmetti.

Anılan Kararda, Belediyenin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm GSM firmalarından e-posta yolu ile teklif aldığı ve alınan bu teklifler çerçevesinde alımını gerçekleştirdiği; bahsi geçen alımın harcama gerektiren bir işlem olduğu, karşılığında alınacak edimin de hizmet niteliğinde olacağı, dolayısı ile bu şartlarda ihale süreçlerinin 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre sürdürülmesi gerektiği belirtilmiş; e-posta yoluyla alınan tekliflerle tesis edilen işlemin iptaline hükmedilmiştir.

İlgili Danıştay Kararına ulaşmak için tıklayınız

Malimevzuat.com