2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Kiraya verme ve tahsis işlemleri, idareler tarafından taşınmazlar konusunda en sık yapılan işlemler arasında yer almaktadır.

Kamu idareleri taşınmazlarını diğer kamu idarelerine kiraya verebildiği gibi, mevzuatta belirtilen şartlar altında tahsis de edebilmektedir.

Peki tahsisle kiralama arasındaki temel fark nedir?

İki işlem arasındaki fark, ikisinden birinin ücretli, diğerinin ücretsiz olması, olmayıp, kiraya vermenin tahsisten farklı genel bir işlem niteliğinde olması ve idareler tarafından belirli şartlar altında sözleşmesinin herkesle yapılabilmesidir.

Belediyeler kiraya verme işlemlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yaparak gerçekleştirmek zorunda olup, esasında tahsis işlemi, bu ihalelere getirilen istisna niteliği taşımaktadır.

Tahsiste idareler, önceden belirlenmiş kurallara bağlı kalarak, yapılacak protokollerdeki hükümler çerçevesinde taşınmazların kullanım hakkını belirli bir tarafa ücretli ya da ücretsiz devretmektedir.

Görüleceği üzere tahsisle kira arasındaki temel fark, ihale yapılmamış olması ve tahsis yapılabilecek kişilerin kanunlarla sınırlandırılmış olmasıdır.

Ayrıca tahsis konusunda mevzuatta bazı özel düzenlemeler yapılmış olup (örneğin belediyeler tarafından tahsis edilen taşınmazların tahsis edilen tarafından lojman olarak kullanılamayacağı hükmü gibi), kiraya vermeler sözleşmede yer alan şartlar çerçevesinde ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda, yani genel hükümlere göre yürütülmektedir.

Malimevzuat.com