HAZIRLANACAK MAKALELERDE UYULACAK KURALLAR

Sitemizde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.

Makaleler, belediyeleri ilgilendiren (belediyelere özel konular ya da genel konular olmakla birlikte belediyeleri de ilgilendiren) kamu mali yönetimi ve idare yapısı ile personel mevzuatına ilişkin olmalıdır.

Çalışmalarda mevzuat, yargı kararları ve diğer kaynaklardan doğrudan alıntı yapmaktan kaçınılmalı; kaynağı belirtilmek suretiyle metinler makale içerisine işlenmeli ve sonuç ve kanaate ulaşmak üzere kullanılmalıdır. Zorunlu durumlarda doğrudan alıntı yapılması durumunda, yapılan alıntılar italik ve tırnak içinde gösterilmelidir.

Başlık, yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalıdır.

Makaleler, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile 10 sayfadan az olmayacak ve 20 sayfayı geçmeyecek  şekilde yazılmalıdır.

Makalede “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır.

Ana başlıklar tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Ara ve alt başlıklar ise tamamı koyu olmak üzere her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Makale içerisinde konu geçişlerinde ara ve alt başlıkların kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Kaynakçaya kısmına makale sonunda yer verilmelidir.

Hazırlanan makaleler,  info@malimevzuat.com   mail adresine gönderilebilir.