BELEDİYELER MALİ ANALİZ ROBOTU

Geliştirilen mali analiz robotu ile belediye üst yönetimine, politika geliştirme sürecinde kullanılmak üzere; idarenin geçmiş ekonomik durumu ve mevcut mali potansiyeli hakkında  fayda sağlayacak bilgiler sunulması hedeflenmektedir.

Analiz robotunda idarelerin mizan verileri ve belediye nüfus bilgileri kullanılarak 21 farklı gösterge hesaplanmakta ve bu göstergelerin ne anlam ifade ettiği açıklanmaktadır.

Göstergelerin hesaplanması ve anlamlandırılmasında yorum ya da doktrin kaynakları kullanılmayıp;  tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu idareleri için belirlediği standartlar esas alınmaktadır.

t