2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Sayıştay 6. dairesi 25.06.2020 tarih ve 749 No.lu Kararında, Belediyede başkan danışmanı ücretinden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmamasının kamu zararına sebebiyet vermeyeceğine hükmetti.

Karar, başkan danışmanları özelinde verilmiş olsa da, esas itibariyle tüm personel ödemelerinden yapılacak SGK prim kesintilerini ilgilendiriyor. Zira, davanın esası başkan danışmanı ücreti değil, genel mevzuat gereği yapılması gereken prim kesintileri.

Kararı ilginç kılan husus ise, Sayıştayın vermiş olduğu kararlarda, kamu zararını belirlerken denetlenen idare bütçesini esas almayıp kamu kaynağı mefhumunu dikkate alması iken, bu Kararda idare bütçesini esas alması.

Sayıştay önceden vermiş olduğu Kararlarda, belediye personel ücretlerinden SGK priminin kesilmemesini ve Sosyal Güvenlik kurumuna gönderilmemesini, Genel Yönetim kamu kaynağında eksilmeye sebebiyet verildiğinden kamu zararı olarak nitelenrirken; bu Kararda, yapılmayan kesintinin Belediye kaynaklarında herhangi bir eksilmeye sebebiyet vermediğine ve dolayısıyla kamu zararı oluşmadığına hükmetmiştir.

İlgili Sayıştay Kararına ulaşmak için tıklayınız

Malimevzuat.com