KAMU İDARELERİ TAŞINMAZ YÖNETİM OTOMASYON YAZILIMI

Taşınmaz Yönetim Otomasyonu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi Kamu idarelerinin taşınmaz bilgilerinin, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde yönetilmesine, mali tablolara aktarılmasına ve Sayıştay denetimlerine hazır hale getirilmesine olanak sağlayan ve gerekli icmalleri oluşturan otomasyon sistemidir.

Yazılım hakkında bilgi almak ve  satın alma işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Tel: 0312 231 06 34

E-posta: info@malimevzuat.com

Adres: Fidanlık Mah. Mithatpaşa Cad. No:39/14 Çankaya – Ankara