2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Memur aylıklarına yapılacak zam miktarı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında gerçekleştirilen toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

2018 yılının ikinci yarısında toplam enflasyon %10,20 olarak gerçekleşti. Memurlar toplu sözleşme kapsamında 2018 yılı ikinci altı aylık diliminde yüzde 3,5’lik zam alındığı için,  enflasyon farkı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.  Sonuç itibariyle zam oranı %10,20 oldu. 

2019 Memur Aylık Katsayısı:

2019 memur maaş verilerine esas alınacak katsayılar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (BÜMKO) yayımlamış olduğu Genelge ile belirlendi.

Kanun’un 28 inci maddesi hükmü gereği memur aylık katsayıları toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmekte; belirlenen aylık katsayılardaki geçem yılki katsayıya göre yüzdesel artış da memur zam oranının ne kadar oluğunu göstermektedir.

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme hükümleri ve yayımlanmış olan enflasyon rakamları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi ile tespit edilen Katsayılar aşağıdaki gibidir;

2019 yılı ilk altı ayı için

Aylık Katsayı:                                           0,130597

Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı:           2,044187

Yan Ödeme Katsayısı:                             0,041416

Memur Aylık Katsayısı nedir?

Aylık katsayısı, Kamu görevlilerinin (memurların) aylıklarının güncellenmesi (zam) için kullanılan ve yıllar itibariyle belirlenen katsayıyı ifade etmektedir.

Memur aylık katsayısı, 657 sayılı Kanun’un 154’üncü maddesi ile düzenlenmiştir ve kanunun bir çok yerinde bu katsayıya atıf yapılmıştır. Buna göre aylık katsayı; Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanmaktadır ve üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile belirlenmektedir. Kanun’da katsayı bu şekilde belirlenmekle birlikte aynı Kanunla ya da farklı kanunlarla yapılan birçok atıfla aylık katsayı kamu görevlilerine yapılan birçok ödemede ya da memur olmayanlara yapılan sosyal yardımlarda kullanılmaktadır.

Yukarıda yer verildiği üzere aylık katsayının 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yıllık bütçelerle belirleneceği öngörülse de; uygulamada 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde toplu sözleşme ile belirlenmektedir.