2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı büyük oranda 2020 yılında oluşacak vergi ve diğer parasal değerleri etkilemektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (b) bendi kapsamında TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınarak belirlenmekte ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilmektedir.

Buna göre yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58  olarak belirlenmiştir. (2020 yılı güncellemelerinde kullanılacak olan oran)

Yeniden değerleme oranı, vergi güncellemelerinden, idari para cezalarına kadar bir çok parasal güncellemede kullanılmaktadır.

İlgili tebliğe aşağıda yer verilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 512)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.