2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

2019 yılı gelirlerine (maaş, aylık ve diğer gelirlere) uygulanacak gelir vergisi sınıf ve oranları ne kadar olacak?

Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır.

Elde edilen gelirlere uygulanacak gelir sınıfları ve oranları ise 192 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde belirtilmiştir. Kanun’un hükmünde yer alan gelir sınıfları her yıl güncellenmekte ve Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ edilmektedir. Aralık ayında Resmi Gazetede yayımlanan bu değerler takip eden yılın kazançlarının vergilendirilmesinde kullanılmaktadır.

31.12.2018 tarihli üçüncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre 2019 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri Şöyledir:

Ücret Gelirleri İçin

Gelir DilimiVergi Oranı
18.000 TL’ye kadar% 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası% 20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası% 27
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası% 35

Ücret Dışı Gelirler İçin

Gelir DilimiVergi Oranı
18.000 TL’ye kadar% 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası% 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası% 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası% 35

 

Gelir Vergisi Artan Oranlı Mı Yoksa Sabit Oranlı Mı Olmalı?

Mali sistemimizde gelir vergisi uygulaması artan oranlı olarak uygulanmaktadır. Artan oranlı vergi teorisinde adil gelir dağılımı açısından sabit gelirli vergilere kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Bunun sebebi gelir arttıkça vergi oranının artması nedeniyle üst gelir sahiplerine marjinal vergilendirmenin daha yüksek yapılabilmesi; toplanan bu vergilerin maliye politikası aracılığı ile alt gelir gruplarına aktarılabilmesidir.

Ancak durum uygulamada pek de böyle olmamaktadır. Zira tüm vergi çeşitleri için hatta neredeyse aynı nitelikte olan vergiler için artan oranlı vergi uygulanmazken; genellikle ücretler için uygulanan gelir vergisinde artan oranlı vergi uygulanması gelir dağılımında adalete hizmet etmemektedir. Örneğin gelir vergisi ile aynı nitelikte olan ve şirketlerin gelirlerini vergilendirmek için uygulanan kurumlar vergisi sabit oranlıdır. Bu nedenle ücretle çalışan kesimin talebi sıkılıkla gelir vergisi için de sabit oranlı vergi uygulanması yönünde olmaktadır.