26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile 2021 yılı kamu ihale eşik değer ve parasal limit tutarları belirlendi.

Buna göre 2021 yılı 3 (g) istisna limiti 18.619.202,00 TL olarak uygulanacak.

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 3 üncü maddesinde Kanunun istisnaları sayılmıştır. 3 üncü maddenin (g) bendi ise doğrudan belediyelere ait şirketleri ilgilendirmektedir.

Buna göre, belediye şirketlerinin doğrudan mal ve hizmet üretiminde kullanacakları malzeme alımları ya da ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları alımları belirli bir tutara kadar Kamu İhale Kanununda istisna tutulmuştur.

4734 sayılı Kanunda yer alan limitler ve parasal sınırlar, her yıl yayınlanan tebliğlerle güncellenmektedir. 2021 yılına ilişkin limitler Resmi Gazetede yayımlandığında, sayfamıza işlenecektir.

Anılan istisna tutarı, 2020 yılı için 14.877.509,-TL olarak belirlenmişti.

Buna göre belediye şirketleri, 2020 yılı içerisinde ana faaliyetlerine yönelik alımlarında 14.877.509,-TL tutarına kadar İhale Kanunundan istisna olarak alım yapabilmekteydiler. (yeni Tebliğ yayınlanıncaya kadar bu tutar 2021 yılında da uygulanacak)

İstisna kapsamındaki alımlarda dikkat edilmesi gereken husus;  bu alımlar Kamu İhale Kanununa tabi olmasa da, bu alımlarda Kamu İhale Kanununun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri  uygulanacaktır.