Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezaları tutarlarını, 13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile belirledi.

Açıklanan idari para cezaları, hava kirliliğine ilişkin kabahatlere ilişkin olup, önceki yıl uygulanan idari para cezalarının 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılması ile belirlendi.

Tebliğ’de yer alan idari para ceza tutarları şöyle:

2872 sayılı Çevre Kanununun
20nci maddesi
Kanundaki ceza miktarı 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri
arasında uygulanacak ceza
(a)      bendindeki ceza miktarı 1.250 TL

2.500 TL

1.250 TL

5.000 TL

10.000 TL

2.067 TL

4.136 TL

2.067 TL

8.272 TL

16.547 TL

(b)     bendindeki ceza miktarı 24.000 TL

48.000 TL

96.561 TL

193.135 TL

(c)      bendindeki ceza miktarı 6.000 TL

2.000 TL

300 TL

Terminaller veya dolum
adalarına:

60.000 TL

Akaryakıt istasyonlarına:

30.000 TL

Tankerlere:

3.000 TL

24.123 TL

8.030 TL

1.192 TL

Terminaller veya dolum
adalarına:

60.000 TL

Akaryakıt istasyonlarına:

30.000 TL

Tankerlere:

3.000 TL

(d)     bendindeki ceza miktarı (b)    bendi için:

48.000 TL

96.000 TL

(c)     bendi için:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d)    bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

 

10.000 TL

(b)    bendi için:

193.135 TL

386.286 TL

(c)     bendi için:

48.275 TL

16.082 TL

2.399 TL

(d)      bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

 

16.547 TL