2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Fırsat maliyeti kavramı temel olarak iktisat teorisi ile ilgilidir. Buna göre üretimine karar verilen ürünlere karşılık üretiminden vazgeçilen ürünlere fırsat maliyeti denmektedir.

Fırsat maliyeti, altarnetifin söz konusu olduğu tüm durumlarda analize konu olmaktadır. Bu nedenle fırsat maliyetinin diğer bir adı da altarnatif maliyettir.

Örneğin, bir yatırımdan kar sağlanacağının mümkün olması bu yatırımın her zaman rasyonel olduğu anlamına gelmemektedir. Zira bu yatırımın alternatif maliyetinin de analize dahil edilmesi gerekmektedir.

10 bin TL ile iki türlü yatırım yapma imkanı varsa; birinci yatırımdan yıllık bin TL; ikinci yatırımdan yıllık binbeşyüz TL kar elde ediliyorsa, birinci yatırımın alternartif maliyeti yıllık beşyüz TL olacaktır.

Dolayısı ile alternatif maliyet kavramındaki maliyet kelimesi terim olarak gider anlamında kullanılmayıp, faydadan vazgeçme durumunun ölçülmesini karşılamaktadır.