Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin sosyal denge tazminatı ödemelerinden kaynaklı sorumlulukları bulunmakta olup; ödemelerde imzaları bulunsa da sorumluluktan kurtulmaları mümkün bulunmaktadır.

Cevabımızda, Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları çerçevesinde, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluk hükümleri açıklanacak olup, ödemede imzaları bulunsa da sorumluluktan nasıl kurtulacakları belirtilecektir.

Harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin harcama sürecindeki görev ve sorumlulukları  5018 sayılı Kanununun 32 ve 33 üncü maddelerinde