Belediyede genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan ve teknik eğitim fakültesi öğretmenlik bölümü mezunu olan  personelin, yapılacak görevde yükselme sınavına teknikerlik kadrosu için girip giremeyeceği (Soru Cevap)

İlave tediye ödemesi, 6772 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Anılan Kanun’un birinci maddesi hükmü çerçevesinde, konunun belediyelere bakan yönüyle sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde istihdam edilen işçiler ilave tediye ödemesi almaktadırlar. (3460 sayılı Kanun bugün itibari ile yürürlükte olan bir kanun değildir. 3659 sayılı Kanun ise, banka ve Devlet kurumlarında çalışan memurların aylıkları ile ilgili düzenleme getirmiş ve halen yürürlüktedir.)

Dolayısı ile konunun anlaşılabilmesi için belediye şirketlerinin, devlet sermayesi niteliği taşıyıp taşımadığı ya da KİT sayılıp sayılmadığının çözümlenmesi ayrıca belediyelere bağlı teşekkül kavramının anlaşılması …


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.