2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere belediyeler, 5393 sayılı Kanun kapsamında kendi görev alanları ile ilgili olmak üzere şirket kurabilmekte ya da kurulmuş olan şirketlere ortak olabilmektedirler.

Belediyelerin ortak oldukları şirketler, yönetim yapıları ve genel kurulları açısından belediyelerle ilişkileri, ihale mevzuatı ve Sayıştay denetimine tabi olmaları dışında Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren diğer ticaret şirketlerinden farksızdırlar.

Kamu idareleri bütçelerini 5018 sayılı Kanun kapsamında oluşturmakta, belediyeler ise anılan Kanun yanında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde bütçe süreçlerini devam ettirmektedirler.

Her iki mevzuat düzenlemesine de tabi olmayan belediye şirketlerinin, bütçe hazırlama ve uygulama zorunluluklarının bulunmadığı düşünülebilmektedir. Ancak, 5018 sayılı Kanunda yer alan bütçe ilkeleri anlamında bütçe hazırlamak zorunda olmasalar da belediye şirketlerinin bütçe hazırlama zorunlulukları bulunmaktadır.

Belediyelerde bütçeler belediye meclisince kabul edilerek uygulamaya konulurken, belediye şirketlerinde kabul işlemi yönetim kurulunca yapılacaktır. Yönetim kurullarınca bütçe hazırlama zorunluluğu, Ticaret Kanunu’nun 375’nci maddesine dayandırılmaktadır. Hükme göre, şirketin finansal planlamasının yapılması yönetim kurullarının devredilemez yetkileri arasında sayılmıştır. Teşekküllerin finansal planlamalarının çerçevesi bütçeler aracılığı ile oluşturulacağından bütçe hazırlama ve uygulamaya koyma yönetim kurullarının hem görevi hem de yetkisi dahilinde olacaktır.

Belediye şirketlerinin bütçe hazırlamaması, Sayıştay raporlarına konu edilmektedir. Aşağıda bu konuda yazılmış Sayıştay rapor maddesine yer verilmiştir.

Örnek Sayıştay Tespiti için tıklayınız

Malimevzuat.com