193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi olduğu ve gelirin bir gerçek kişinin  takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61’inci maddesinde ise

Ücretin, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu; ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, …