2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Ek Gösterge Nedir? Neden Önemlidir?

Memurlar için temel personel kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunudur. Bu Kanunda kamu personeli için birçok özlük hakkı düzenlemesi yapılmıştır. Özlük hakkı düzenlemelerinin maddi karşılıklarını yani maaş ve diğer ödemelere yansımasını hesaplamak için yöntem olarak unvan, görev ve derecelere göre değişen puanlama usulü benimsenmiştir. Daha sonra personelin konumuna göre belirlenmiş puanına, 2 yılda bir toplu sözleşmelerle belirlenen katsayılar uygulanarak ödeme kalemleri hesaplanmış, bu puana çeşitli önemler atfedilmiş, statü belirleme aracı olarak da kullanılmıştır.

Bu puanlar mevzuat düzenleyicinin can kurtarıcısı olarak görev yapmıştır çoğu kez. Örneğin bir unvan grubunun emekli maaşı mı artırılmak isteniyor; şu X puanı şunun üzerinde olanlara bu kadar emekli aylığı gibi ayrıştırılmalara gidilmiştir. Bir göreve atamak için ayrıştırılma yapılmak mı isteniyor; örneğin X puanı şunun üzerinde olan görevlere atanabilmek için şu kadar hizmet süresi bulunmuş olmak şartı gibi… Bu örnekleri aşağıda mevzuat hükümleri ile somutlaştıracağız. Şuana kadar mevzuat düzenlemesinde puanlama sisteminin fonksiyonu çerçeve olarak çizilmeye çalışıldı.

Devlet Memurları Mevzuatında Ek Gösterge Puanlama Sistemi

Ek gösterge kavramı, temel olarak 657 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinin (b) bendinde düzenlenmiştir. Düzenlemede ek göstergenin tanımı yapılmamış, ek göstergelerin memur bazında neye göre farklılaşacağı belirtilmiştir.

Buna göre ek göstergeler memurun, hizmet sınıfına, görev türüne ve aylık alınan derecesine göre farklılık göstermektedir. Bu sistem tablolar kullanılmak suretiyle geliştirilmiştir. Tablonun yatay kısmında görev türleri ve hizmet sınıfları, dikey kısmında ise memurların derece ve kademeleri bulunmaktadır. Ek göstergeler 657 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Ek göstergelerin bahsi geçen unsurlar çerçevesinde nasıl belirlendiğini örnek ve göstergelerle anlatmaya çalışalım:

Örneğin aşağıda yer alan 1 sayılı cetvele göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri 8. Dereceden aylık almaya hak kazandıklarında 850 ek göstergeye sahip olmaktalarken, 3. Derecede 2200, 1. Derecede 3600 ek göstergeye sahip olmaktadırlar.

Örnekten anlaşılacağı üzere, 3600 ek göstergeye sahip olmak, bir unvan için birden bire olmamaktadır. Meslekte belirli bir kıdeme sahip olarak 1. Dereceye yükselmek gerekmektedir.

Gündemde, polislere, öğretmelere, imamlara ve hemşirelere 3600 ek gösterge verilmesi yer aldığından, konuyu bu unvana sahip personel açısından ele alırsak, bu konuda kanunu düzenleme yapılması ile bu personel birden bire 3600 ek göstergeye sahip olmayacaktır. Düzenlemenin yapıldığı tarihte 1. Dereceden aylık almaya hak kazananlar 3600 ek göstergeye sahip olacaklarken, 2 ve üstü dereceden aylık alanlar 3600 ek göstergeye sahip olabilmek için 1 dereceye yükselmeyi bekleyeceklerdir.

Ek Gösterge Ne Gibi Avantajlar Sağlamaktadır? Ek Gösterge Ne İşe Yaramaktadır?                                                                                                                                             

Ek gösterge, esas itibari ile kamuda statü göstergesidir. Bir kadroya atfedilen önem, adı konmamış kurallara göre ek gösterge ile değerlendirilmektedir. Bu sebeple bir unvan grubunun ek göstergesinin artırılması, o unvan grubunun kamu hiyerarşisi içerisindeki statüsünü de etkileyecektir.

Ek göstergenin esas etkisi ise kendini maddiyatta göstermektedir. Ek gösterge memurların almakta oldukları aylıklarını (maaşlarını), emekli olduklarında alacakları maaşlarını ve emekli ikramiyelerini doğrudan ilgilendirmektedir. Ek gösterge bu unsurlar arasında ise en çok emekli aylığını etkilemektedir.

EK Gösterge Maaşları (Aylıkları) Ne Kadar Etkilemektedir? Farklı Bir Soruyla 3600’e Çıkması Maaşları Ne Kadar Artıracaktır.

Ek gösterge, memur maaşlarında temel ücret olan aylık kavramını etkilemektedir. Ek Gösterge dâhil unsurlar üzerinden hesaplanan istihkaklar üzerinden vergi ve sosyal güvenlik payları kesilmektedir. Yukarıda ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını etkileyeceği belirtilmişti. Bunla paralel olarak da ek gösterge artışları emekli keseneklerini artırdığından, memur maaşlarında dişe dokunur bir artış gerçekleşmeyecektir. Bu artışım 60 TL civarında olacağı söylenebilir.

Ek Gösterge Artışları Emekli Aylıklarını Ne Kadar Artırmaktadır?

Ek gösterge artışları emekli keseneklerini artırmak suretiyle emekli aylıklarında ciddi artışlara katkı sağlamaktadır. Ek göstergenin 3600 a yükseltilmesinin polis ve öğretmenler için emekli aylıklarını ortalama 600 TL artıracağı söylenebilir.


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.