2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü), 2021 yılına İlişkin parasal sınırlara ve oranlara ilişkin Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile Ziraat Bankası bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde kasadan yapılabilecek ödeme tutarları 2.850,00 TL’yi geçemeyecek.

Diğer muhasebe birimlerinde ise bu tutar 1.660,00 TL olarak uygulanacak.

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans sınırı ise illerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırlarındaki ilçeler ile nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 2.100,00 TL, diğer ilçelerde ise 1.095,00 TL olarak uygulanacak.

 

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız TIKLAYINIZ


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.