İhale dışı bırakılacak isteklilerin tespitinde “mesleki faaliyetinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymek” ve “tatili icrasına hükmedilen meslek ve sanat” ifadelerinden ne anlaşılması gerektiği (Soru Cevap)


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.