2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2021 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Kamu Konutları 2021 yılı Aylık Kira Bedellerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Kamu lojmanlarında aylık metrekare kira bedeli 2021 yılında kalorifersiz konutlarda 4,80 TL, kaloriferli konutlarda ise 6,30 TL olarak uygulanacak.

Bu tutarlar yanında kapıcı ve kaloriferci ücretlerinin kamu kurumu bütçelerinden karşılanıp karşılanmamasına; elektrik ve su sayaçlarının idare kullanımından ayrıştırılıp ayrıştırılamamasına; yakıtın idare tarafından tedarik edilip edilmemesine göre ilave bedeller alınacak.