2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik. 26.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle Sahipli hayvanların kimliklendirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sahipli hayvan neyi ifade etmektedir?

Düzenleme kapsamında sahipsiz hayvan: ev, işyeri, arazi ve benzeri sınırlar içinde sahipleri tarafından korunulan hayvanları ifade etmektedir. dolayısı ile bunlar dışında kalan; barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanlar kimliklendirilmeyecektir.

Sahipli hayvanların kimliklendirilme işlemi ise mikroçip ve okuyucudan oluşan kimlikleme araçları ile yapılacak.

Mikroçip nedir? Mikroçip, içinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla uygulanan, elektronik tanımlama malzemesini ifade etmektedir.

Okuyucu ise; ev hayvanlarına belli bir uzaklıktan tutularak, uygulandığı hayvana ait mikroçipteki bilgileri görüntüleyen tarayıcıyı ifade etmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere kimliklendirme işlemi kedi ve köpeklerin deri altına yerleştirilecek kod içeren çiplerle yapılacak, çiplerin okunması yani hayvanların kimliğinin tespiti ise elektronik okuyucularla yapılacaktır. Hayvanların kaybolması durumunda sahiplerinin bulunması ya da sağlık süreçlerinin takibi bu yolla yapılabilecektir.

Mikroçip uygulaması veteriner hekimler tarafından veya veteriner hekim gözetiminde veteriner sağlık teknisyeni/veteriner sağlık teknikeri tarafından yapılabilecek. dolayısı ile kimliklendirme işlemi için veteriner hekimlere başvurulması gerekecek.

Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları on beş gün içinde veri tabanına kaydedilecek. Veritabanına kayıt sürecini de veteriner hekimler takip edecek.

Sahipli hayvanları kimliklendirmemenin ( kedi ve köpeklere kimlik çıkartmamanın – çip taktırmamanın ) cezası nedir?

Ev hayvanlarını (kedi ve köpeklerini) kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayan, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahipleri ile ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullanmayanlara ve kayıtlarında tahrifat yapanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanacak.

Buna göre, hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Hayvanların tanımlanmasında kullanılan malzemelerde veya kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil suç oluşturmadığı takdirde beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi yapan yerlere onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Ceza tutarı yıllar itibariyle güncellenmektedir)

Sahipli hayvanların ( kedi ve köpek )kimlik çıkartma ücreti ne kadar?

Yönetmelikte kimliklendirilme ve kayıt altına alınmaya ilişkin masrafların hayvanların sahiplerinde karşılanacağı, ücretin ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirneceği belirtilmektedir. Dolayısı ile gücel ücret hakkında Bakanlıktan ( Gıda, Tarım ve Hayvanclık İl Müdürlüklerinden) bilgi alınabilecektir.


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.