2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Uluslararası iktisatta ülkelerin yoğun olarak sahip oldukları üretim faktörlerine gereksinim duyan malları üretmeleri gerektiğini ileri süren faktör donatımı teorisi bir çok ülkede test edilmiştir.

Testlerin çoğu bu teoriyi doğrularken, bazı durumlar bu teori ile çelişmektedir.

Örneğin W. Leontief, ABD’de yaptığı çalışmalarda Ülkenin sermaye yoğun üretim faktörüne daha zengin sahip olduğunu, ancak daha çok emek yoğun üretime dayalı mallar ihraç ettiğini tespit etmiştir. Bu durum literatürde Leontief paradoksu (çelişkisi) olarak isimlendirilmektedir.