2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Mesleki yeterlilik belgesi nedir ve nerden alınır? Mesleki yeterlilik belgesi, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile tanımlanmış ve düzenlenmiş; mesleklere ve çalışma hayatına belirli standartlar getirmeyi amaçlayan sertifikasyon sistemidir.

Buna göre Kanunda belgenin genel olarak tanımı ve alım usulü tarifi yapılmış ve ilgili mesleklere göre hangi belgenin alınacağı kendi mevzuatında düzenleme yapılarak belirlenmiştir.

Meslekî Yeterlilik Belgesi: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri ifade etmektedir.

Bireylerin meslekî yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılmaktadır.

Ulusal meslekî yeterliliklere göre yapılan sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Meslekî Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Sınav, ölçme, değerlendirme ve Meslekî Yeterlilik Belgesi ile ilgili esas ve usuller Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmektedir.