2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Mülki idare amiri kimdir, mahallin en büyük mülki idare amiri ifadesi neyi ifade etmektedir, vali ve kaymakamın temsil yetkisi

Mülki idare amiri

Mülki idare amiri unvanı, vali ve kaymakamlar ile bu unvanlara sahip olup İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ile iller kuruluşunda görev alanları ve maiyet memurlarını kapsamaktadır. Mülki idare amiri tabirinden anlaşılması gereken esas itibari ile vali ve kaymakamlardır.

Mevzuatta yer alan atıflar

Mevzuatta çoğu zaman bir yetkilin kullanılmasına atıf yaparken ilgili veya yetkili mülki idare amiri ya da mahallin en büyük mülkiye amiri ifadesi kullanılmaktadır. Örneğin, Vergi Usul Kanununda tadilat komisyonlarının mahallin en büyük mülkiye memurunun vergi dairesi müdürü olmayan gelir memurları arasından seçeceği bir başkan ile iki üyeden kurulacağı hükmü yer almaktadır. Bunun gibi birçok mevzuat düzenlemesinde bu ve buna benzer atıflara rastlanmaktadır. Bu atıflardan anlaşılması gereken, kullanılacak yetkinin ilçeyle mi ya da il geneli ile mi ilgili olduğuna bakarak sırası ile ya kaymakam ya da vali olduğudur.

Hiyerarşi ve Temsil

Valiler, il genel idaresinin başıdırlar. İl idareleri, bakanlıkların teşkilat kararnameleri çerçevesinde illerde bulunan il idare şube müdürlüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu teşkilat kamu hizmetlerini valilerin emri altında yürütmektedir.

Valiler kimi temsil etmektedirler ve kime karşı sorumludurlar? İl idaresi Kanununa göre valiler ilde Cumhurbaşkanını temsil etmektedirler ve Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarda görev alanlarına ilişkin konularda valilere emir verebilmektedirler.

İlçelerde valilerin karşılığının kaymakamlar olduğu söylenebilir. Kaymakamlar Cumhurbaşkanını temsil etmemekle birlikte ilçede Cumhurbaşkanının yürütme vasıtalarıdır. Bakanlıkların teşkilat yapılarına göre ilçelerde bulunan şube müdürlüklerinin koordinasyonunu yürütmektedirler.

Vali ve kaymakamlar Devletin merkez teşkilatının emri altında il ve ilçeleri yönetmekle birlikte, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile diğer mevzuatın uygulanmasından, ilanından ve neşrinden sorumludurlar.