2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Kamu ve özel sektörde nakit akış tablosu kavramı

Nakit akış tablosu,  raporlama döneminde nakit ve nakit benzeri varlıkların akışını yani giriş ve çıkışlarını gösteren rapordur.

Tanımdan anlaşılacağı üzere nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki kavram ön plana çıkmaktadır. Nakit ve nakit benzeri?

Nakit kavramı para ve vadesiz mevzuat hesaplarını ifade etmektedir. Nakit benzeri kavramı ise, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli yani yüksek likiditeye sahip ve değerlerindeki değişimler ihmal edilebilecek varlıkları karşılamaktadır.

Kamu İdareleri için nakit akış tablosu Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 316’nci maddesinde düzenlenmişken; özel sektör kuruluşları için Türkiye Muhasebe Standartları – 7’de açıklanmıştır.

Nakit akış tablosunda nakit giriş ve çıkışları belirli bir sınıflandırma dâhilinde yer almaktadır. Döviz giriş – çıkışları ise ulusal para cinsinden değerlenerek rapora dâhil edilmektedir.

Nakit ve nakit benzeri niteliğinde olmayan hareketler rapora dâhil edilmemektedir. Örneğin takas, trampa ve ayni bağışlar nakit akış tablosuna yansımamaktadır.

Nakit ve nakit benzeri varlıkların kullanımını gerektirmeyen kazanç ve kayıplar, nakit dışı bağış ve yardımlar, takas ve trampa gibi işlemler ile gelecekte nakit akışı yaratacak işlemler nakit akış tablosuna dâhil edilmez.