Orta Gelir Tuzağı, bir ekonominin belirli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra, gelir artışının durması ve kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık olarak aynı seviyelerde kalmasına denir. Bir bakıma gelişmekte olan ülkelerin gelir düzeyini belirli bir seviyeye getirdikten sonra daha üst düzey gelir grubuna ulaşamamasıdır.

Ülkenin gelirinin artış sağlayamayıp belirli bir seviyede kalması, toplam tasarrufların düşük düzeyde kalmasına yol açar bu da yatırım artışını engelleyerek verimlilik artışı yaşanmasını engeller ve ekonominin gelir seviyesi kısır döngüye girmiş gibi belirli bir düzeyde seyretmesine yol açar.

Dünyada genel kabul görmüş orta gelir seviyesi 10.000 Amerikan Doları olarak kabul edilmektedir. Kişi başına milli geliri yaklaşık olarak 4000 ile 12.000 Dolar arasında olan ekonomiler “üst orta gelirli ekonomiler” olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin 2018 yılı itibariyle kişi başına düşen milli geliri yaklaşık 11.000 Dolar civarındadır. 2012 yılından beri Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri aynı düzeylerde olduğundan, Türkiyenin orta gelir tuzağında olduğu yorumları yapılmaktadır.

Orta gelir tuzağından çıkmak için başlıca;

-Teknoloji yoğun yüksek katma değerli ürünler üretilerek dünya pazarlarına ihraç edilmeli,

-Enerjide dışa bağımlılık azaltılarak yerli alternatif kaynaklara yönelme sağlanmalı,

-Ulusal tasarruf oranının artırılması için çalışmalar yapılmalı,

-Emek piyasasında işgücü çeşitlendirmesi yapılmalıdır.