2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Tarımsal faaliyetlerde toprağın belirli bir sözleşme kapsamında işletilmesine ilişkin ortakçılık ve yarıcılık kavramları ne ifade etmektedir?

Ortakçılık, toprağın işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünün, toprak sahibi ile toprağı işleyen arasında koşulları önceden belirlenen özel sözleşmeye göre paylaşılmasına dayanan işletme biçimini,

Yarıcılık ise, bir tarımsal araziden elde edilen ürünün, girdilerin ortakçı tarafından sağlanarak toprak sahibi ile ortakçı arasında yarı yarıya paylaşıldığı üretim ilişkisini ifade etmektedir.