Tedviren görevlendirilen personelin disiplin amirliği yetkisini kullanıp kullanamayacağı (DPB)

  Anahtar kelimeler: tedviren vekaleten görevlendirme nedir, nasıl yapılır, aylığı maaşı nasıl hesaplanır, hakları yükümlülükleri nelerdir, şartları nelerdir,


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.