Haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihale dışı bırakılan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilip kaydedilmeyeceği (Soru Cevap)


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.